Pathmanathan Ravisankar


image

Mr. Pathmanathan Ravisankar BA

Designation : Teacher
Teaching : since 2011

Thamparvalavu, pannalai, Thellipalai, Jaffna
0778760922
ravisankar002011@gmail.com