ganenthirarajah Gajamugan


image

Mr. ganenthirarajah Gajamugan Bcom

Designation : Teacher
Teaching : since 2015

K.K.S Road, Jaffna
0765244790
gajan_9@yahoo.com